Beslutet från Postnord drabbar småföretag och landsbygdsregioner negativt

I vårt land är postservice sedd som en grundläggande service för alla medborgare, oberoende av deras bostadsort.

Därför är det med stor besvikelse vi noterar att Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har beslutat på ett sätt som negativt påverkar småföretag och kunder i mindre stadsområden.

Fiaskot med Postnords varubrev.

Postnord har bestämt att från och med nu begränsas inlämningen av varubrev till postkontor, som enbart finns i urbana områden.

ta
Denna bild utgör en annons.Klicka på bilden för att beställa.

Följaktligen är företag som säljer små och lätta produkter nu tvungna att förlita sig på dyrare paketförsändelser för att kunna erbjuda spårbarhet till deras kunder.

Ett sådant steg innebär ökade utgifter både för företag och för konsumenter.

Det handlar inte enbart om stigande kostnader.

Det rör sig om den grundläggande principen om att alla ska ha samma tillgång till posttjänster.

Landsbygden, som redan kämpar med otillräckliga tjänster, utsätts åter för en orättvis situation.

För småföretag som litar på att kunna distribuera varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt är detta en hård käftsmäll.

De har nu valet att antingen ta de högre kostnaderna på sig eller att övervältra dem på konsumenterna.

Dessa alternativ är inte genomförbara i det långa loppet och kan minska konkurrenskraften hos svenska företag.

Det berör också frågan om rättvisa.

Postnord är ett företag som ägs av svenska staten och ska därför agera i allmänhetens intresse.

Att försvåra för många i befolkningen att använda sig av grundläggande postservice bryter mot denna princip.

Alla områden i Sverige bör ges lika chanser till handel och kommunikation.

Det är anmärkningsvärt att Postnord redan har ett system av paketutlämningsplatser redo att hantera varubrev, om de bara blev tillsagda.